> Proizvodi > Smart EAS > Web reporting >

Web reporting

Web reporting

Sensormatic® SmartEAS® Web Reporting obezbeđuje centralizovan web portal za pregled značajnih poslovnih podataka koji je jednostavan za korištenje.

Kombinovanjem mogućnosti Web Reporting-a sa SmartEAS® UltraLink®-om, Web Reporting prodavcu daje mogućnost nadgledanja celokupnog EAS alarm menadžmenta i uvid u podatake sa brojača posetilaca, korišćenjem interneta u bilo kom trenutku.

Tehničke karakteristike

Brošure

Novosti
Novine u Sensormatic-u...

Kontakt

Telefon: +381 11 319 34 08
Site:
www.sensormatic.rs
Email:
office@koving.com
Adresa:  Jurija Gagarina 34, 11070 Beograd, Srbija