> Proizvodi > Smart EAS >

Smart EAS

Alarmi na antenama se aktiviraju ukoliko neki od uređaja zaštite preseče snop senzora a da pre toga nije deaktiviran. Kada se to desi, zaposleni bi trebalo da sačuvaju podatke o događaju u operativni registar, mada većina njih to in e radi. Ovi izveštaji nude različite informacije menadžmentu o načinu na koji mogu umanjiti inventurni manjak kao i informacije o proteklim alarmnim doađajima. Da bi se videla prava vredost ovih izveštaja, njihov sadržaj bi morao da se prikupi i detaljno analizira. Ovakav postupak zahteva puno vremena, tako da dobijeni konačni rezultati stižu znatno kasnije nakon proteklih dogđaja.

Sada bi se analizirali i dostavili grafički izveštaji, koji su jednostavniji za čitanje i detalno proučavanje, događaji se šalju kao poruka mobilnom telefonu ili PDA-u. Sa Plus menadžmentom ovi podaci se čuvaju i mogu se ponovo pregledati. Dostupni su zaposlenima u prodajnom objektu gde se događaj dogodio, a isto tako te izveštaje mogu pregledati i nadležni u filijalama, da bi detaljnije proučili i sagledali fukcionisanje prodajnih objekata.

EAS Management
Local device management Ultralink®
People counting
Integrated people counting
Overhead people counting
Reporting software
Web reporting
Store software applicator
Know loss logging

Brošure

Novosti
Novine u Sensormatic-u...

Kontakt

Telefon: +381 11 319 34 08
Site:
www.sensormatic.rs
Email:
office@koving.com
Adresa:  Jurija Gagarina 34, 11070 Beograd, Srbija