> Proizvodi > EAS > Deaktivatori nalepnica > Ostali deaktivatori >

Ostali deaktivatori

Sensormatic deaktivatori su jednostavni za korišćenje, projektovani tako da pomognu prodavcima da uvećaju efikasnost zaposlenog na kasi tako što omogućavaju brži protok kupaca kroz prolaz za proveru. Naš inovativni logistički softver uvećava produktivnost kroz integrisana rešenja kako bi zadovoljio sve zahteve okruženja dela prodajnog objekta u kojem se vrši dvoplanska brzina skeniranja. Ovim su rešeni najveći propusti usled kojih se greškom uključuje alarm, što izaziva zastrašivanje mušterija, kao i ometanje rada mesta za proveru (sistema detekcije na tom mestu) dok osoblje radnje reaguje na lažnu uzbunu.

Sa električnim napajanjem ili bez njega, naši deaktivatori su dizajnirani u dva osnovna modela:

(1) daljinski, koji emituje polje koje deaktivira nalepnice na različitim visinama iznad površine uređaja i koji služe za prikrivenu deaktivaciju;

(2) aktni, koji zahtevaju da nalepnica dođe u dodir s površinom deaktivacionog peda.

Scan-Thru® II
Postavlja se vertikalno na prodajni pult, sa ugrađenim dvostrukim konrolerom.
AMB 2010 Value Deaktivator
Površinski deo uređaja detektuje nalepnice do 15cm iznad deaktivatora i deaktivira ih u rasponu do 7.5 cm iznad.
FreeStyle® HD
Bežični, ručni detektor/deaktivator koji radi na baterije sa bazom za punjenje.
Acousto-Link™
Pomaže u sprečavanju neovlašćenog ili slučajnog deaktiviranja na prodajnom pultu.
MK75IZA
Skida Ultra*Gator i MicroGator hard tagove i deaktivira Ultra•Max nalepnice.

Brošure

Novosti
Novine u Sensormatic-u...

Kontakt

Telefon: +381 11 319 34 08
Site:
www.sensormatic.rs
Email:
office@koving.com
Adresa:  Jurija Gagarina 34, 11070 Beograd, Srbija