> Proizvodi > Smart EAS > Local device management >

Local device management

Local device management

LDM je nova mrežna struktura koja služi kao lokacija za prikupljanje podataka za EAS, upravljanje alarmima i uređajima za brojanje posetilaca. Današnji UltraLink® sistem omogućava prodavcima da prikupljaju EAS informacije o alarmima brže, tačnije i lakše nego ranije. LDM proširuje ove mogućnosti i donosi opcije deactivation count (brojanje deaktivacija), EAS alarm count (brojanje alarma), kao i mogućnost dijagnosticiranja i korekcije EAS sistema sa udaljene lokacije. Na osnovu specifičnih zahteva prodavca, podaci mogu biti povraćeni sa LDM-a u obliku izveštaja koji bi identifikovao trendove, probleme u prodajnim objektima i potencijalne manjkove.

Tehničke karakteristike

Brošure

Novosti
Novine u Sensormatic-u...

Kontakt

Telefon: +381 11 319 34 08
Site:
www.sensormatic.rs
Email:
office@koving.com
Adresa:  Jurija Gagarina 34, 11070 Beograd, Srbija