> Globalno etiketiranje >

Globalno etiketiranje

globalno etiketiranje

Etiketiranje robe predstavlja proces postavljanja EAS nalepnice na osnovni paket proizvoda ili na sam proizvod u trenutku proizvodnje. Sam proces vodi ka boljoj efikasnosti lanca prodaje, povećanju prodaje, smanjenju manjka i većoj profitabilnosti.

Etiketiranje robe se razvijalo preko 40 godina u okviru odlične maloprodajne industrije. Kao deo neprestanih industrijskih inicijativa za razvojem, klijenti zahtevaju još efikasnije i sigurnije metode zaštite njihove robe od krađe, i smanjenje troškova rada koji se odnosi na EAS etiketiranje. Danas je Sensormatic® globalni lider u etiketiranju robe, gde prodavnice maloprodajne robe dobijaju preko 4,5 biliona proizvoda etiketiranih u trenutku proizvodnje.

SuperTag® VST se stavlja na širok spektar proizvoda tekstilne robe, kako bi prodavci mogli da posvete svoje vreme i energiju na usluživanje potrošača umesto na etiketiranje robe u prodavnici.

Sensormatic - Svetski lider u okviru EAS rešenja i za etiketiranja robe

Neuporedive performanse sistema:

  • Dostupna najšira pokrivenost bez ometanja
  • Bez lažnog alarma
  • Neograničena deaktivacija/reaktivacija
  • Odlična detekcija unutar metalnih kolica za kupovinu
  • Ometanje telom nema efekta

Optimalna rešenja etiketiranja robe:

  • Najmanji otisak nalepnice
  • Više formata nalepnice, (rolna, tabak, kapsula, sa mikro talasima)
  • Naj robusnija nalepnica u industriji
  • Brza aplikacija
  • Dostupna najveća i najobuhvatnija rešenja

Faza 3 za potpunu zaštitu proizvoda
 Viseći tag, Prišiveni tag, VST (Vidljivi tag) za odeću i pribor
Tagovi za flaše - vina i alkoholna piće
Tagovi za satove 
Baby Formula tagovi
Podloge za potapanje i integrisani poslužavnik za meso
Rešenja za bezbedno pakovanje - Multimedia, Automotive
Rešenja za naočare

Sensormatic - Industrijski standard za podršku u okviru etiketiranja robe

Sa najiskustvenijim i obuhvatnijim proizvodnim programima za trgovce u industriji, Sensormatic omogućava nenadmašnu veštinu na svim nivoima trgovinskog lanca snabdevanja, podržavajući i prodavca i snabdevača robom u okviru:

Pakovanja proizvoda: Inženjeri pakovanja proizvoda koji razumeju proces globalnog snabdevanja.

Opreme za primenu: Inženjeri primene koji rade na dizajnu i proizvođači opreme koji izlaze u susret vašim potrebama.

Laboratorija za dobijanje sertifikata proizvoda: Strateški pozicionirane širom sveta kako bi izašle u susret vremenskim i tržišnim zahtevima za proizvod. Laboratorije omogućavaju tehničku analizu i preporuke za optimalno mesto taga, kako bi obezbedile najviši nivo bezbednosti protiv krađe.

Profesionalci trgovinskog razvoja: Industrijski eksperti koji rade sa našim trgovinskim partnerima od procesa implementacije, preko prevencije gubitaka, do izvršnog nivoa.

Profesionalci prodaje: Globalna prodajna podrška koja se kreće od individualnih tržišnih eksperata do tele-prodaja. Mi imamo prave ljude koji Vam mogu pomoći kod zahteva za nalepnice.

Rešenja etiketiranja: Globalni biznis partneri i Value added reseller-i koji dizajniraju i proizvode mnoštvo opcija etiketiranja, za jedinstvene potrebe zaštite proizvoda.

Brošure

Novosti
Novine u Sensormatic-u...

Kontakt

Telefon: +381 11 319 34 08
Site:
www.sensormatic.rs
Email:
office@koving.com
Adresa:  Jurija Gagarina 34, 11070 Beograd, Srbija